Creating & Developing Urban Areas

Creating & Developing Urban Areas

Waterland Real Estate

Waterland Real Estate is een professionele Nederlandse vastgoedonderneming die zich concentreert op het ontwikkelen van, en beleggen in residentieel vastgoed. In deze branches leveren wij een toegevoegde waarde voor ons relatienetwerk dat bestaat uit zowel nationale als internationale institutionele en particuliere beleggers, eigenaren en gebruikers van vastgoed. Waterland Real Estate zorgt met haar ontwikkelportefeuille voor betaalbare, duurzame nieuwe leefomgevingen voor de toekomst. Mede dankzij een efficiënte en slagvaardige interne organisatie en een sterk informatiesysteem zijn wij continu op de hoogte van alle aspecten die de waarde van onze portefeuille kunnen beïnvloeden. Door het actieve beheer van enerzijds deze portefeuille en anderzijds ons relatienetwerk zijn wij in staat om snel en efficiënt in te spelen op de behoefte van zowel de institutionele als particuliere belegger en uiteindelijk de eindgebruiker.

‘The end goal is to add value, securing high returns in real estate’